Podkategórie
Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Katedra mikrobiológie
Katedra chémie
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra biochémie a biotechnológie