• Kurz je určený pre študentov a doktorandov FBP, FAPZ, FZKI SPU v Nitre, ktorí majú vo svojich študijných programoch predmet molekulárna biológia, molekulárna genetika, genetické inžinierstvo, biotechnológie či biochemické technológie. Kurz sa tvorí s podpodrou grantu KEGA 034SPU-4/2012.

    Hosťovský prístupSamoprihlásenie sa do kurzu