Podkategórie
Stredisko biológie a ekológie rastlín
Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
Katedra veterinárskych disciplín
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
Katedra špeciálnej zootechniky
Katedra rastlinnej výroby
Katedra pedológie a geológie
Katedra ochrany rastlín
Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Katedra fyziológie rastlín
Katedra environmentalistiky a zoológie
Katedra botaniky
Katedra agrochémie a výživy rastlín
Katedra výživy ľudí