Podkategórie
Katedra telesnej výchovy a športu
Katedra zeleninárstva
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Katedra krajinného inžinierstva
Katedra biotechniky zelene
Katedra biometeorológie a hydrológie