• Kurz je zameraný na podporu výučby predmetu "CAD projektovanie v krajinnom inžinierstve".

    V rámci kurzu budú riešené úlohy a poskytnuté komentáre k úlohám bežne sa vyskytujúcich v praktickej sfére krajinného inžinierstva riešené v prostredí programu AutoCAD.

    Hosťovský prístup