Podkategórie
Oddelenie dopravnej výchovy a služieb
Multimediálne centrum TF
Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
Katedra strojov a výrobných systémov
Katedra kvality a strojárskych technológií
Katedra konštruovania strojov
Katedra fyziky
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Katedra dopravy a manipulácie