Online vzdelávacie materiály vytvorené v rámci projektu LUZK - Riadenie ľudských zdrojov.

Podkategórie
2.1. Rozvoj a prehĺbenie cudzojazyčných kompetencií modernými prístupmi a technológiami
2.2.Zvyšovanie informačnej gramotnosti vysokoškolských učiteľov a zamestnancov