Úložisko súborov pre katedry FEM

Priestor pre učiteľov FEM, kde môžu pre študentov sprístupniť materiály na cvičenia a prednášky. O vytvorenie vlastného úložiska môže požiadať každý pedagóg FEM na Lubica.Semelakova@uniag.sk.

Úložisko nájde pedagóg pod svojou katedrou ako meno.priezvisko.

 Pozrite si Návod na používanie Úložiska súborov.

Podkategórie
Katedra ekonomiky
Katedra financií
Katedra informatiky
Katedra jazykov
Katedra manažmentu
Katedra marketingu
Katedra matematiky
Katedra pedagogiky a psychológie
Katedra podnikových informačných systémov
Katedra spoločenských vied
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Centrum informačných technológií
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov