Prehľad témy

 • Samoprihlasovanie študentov do kurzu

  metódy zápisu do kurzu

  Samoprihlasovanie do kurzu je jedna z metód prihlasovania používateľov do kurzu. Tvorca kurzu/učiteľ ju nájde v časti Metódy zápisu do kurzu v postrannom bloku Nastavenia v Administratíve kurzu. V starších verziách MOODLE  bolo možné nastaviť prístupové heslo do kurzu v časti Upraviť nastavenia (kurzu). Teraz je potrebné v časti Používatelia kliknúť na Metódy zápisu do kurzu a vybrat z ponúknutých možných metód Samoprihlasovanie (viď. obrázky).

  Po výbere metódy sa zobrazí formulár, kde je potrebné nastaviť Povoliť samoprihlasovanie sa na ÁNO a  do políčka pre Prihlasovací kľúč tento kľúč napísať.  Ak je toto pole prázdne, do kurzu sa môže prihlásiť (resp. samoprihlásiť) každý. Ak je samoprihlasovanie ošetrené heslom, bude na prihlásenie sa do kurzu potrebné toto heslo zadať. Heslo (prihlasovací kľúč) umožňuje zápis do kurzu len tým, ktorí ho poznajú. Kľúč je potrebné použiť iba raz.

  Obr. - Kde nájdem metódu zápisu Samoprihlasovanie?


  Obr. - Výber metódy zápisu

  Klúč je možné skontrolovať si zaškrtnutím políčka Odmaskovať. Do kurzu sa budú zapisovať študenti, takže Priradenie roly zostane Študent. Je možné nastaviť tiež interval zápisu do kurzu alebo  uvítaciu správu, ktorú študenti dostanú na mail po prihlásení sa. Nastavenia je potrebné na konci formulára uložiť, inak by sa neuchovali.

  Obr. formuár na nastavenie metódy Samoprihlasovanie

  Po týchto krokoch sa metóda Samoprihásenie do kurzu zobratí aj medzi povolenými metódami zápisu do kurzu. Je potrebné skontrolovať, či ikonka oka v poli Upraviť je otvorená (len vtedy je metóda prístupná, pri ikonke zavretého oka ju študenti nemôžu použiť). Kliknutím na ikonku editovania je možné znova upraviť nastavenia pre túto medódu (formulár uvedený vyššie). Kliknutím na krížik sa táto metóda odstráni (v prípade potreby je možné znova ju pridať).


  Obr. Pridaná a povolená metóda zápisu Samoprihlasovanie

  Použitie metódy Samoprihlasovanie s nastavením hesla sa javí ako najvýhodnejšia  a najmenej prácna možnosť zápisu študentov do kurzu. Vhodné je tiež po zapísaní sa všetkých študentov, ktorí budú v kurze študovať, samoprihlasovanie zneprístupniť, tj. ikonku oka zavrieť.

Preskočiť Nadchádzajúce udalosti

Nadchádzajúce udalosti

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne nadchádzajúce udalosti
Preskočiť Prehľadať fóra

Prehľadať fóra

Preskočiť Aktuálna činnosť

Aktuálna činnosť

Aktivita od Saturday, 20 January 2018, 21:16

Od Vášho posledného prihlásenia sa nič nezmenilo