Kurz je určený pre študentov, ktorí majú záujem o získanie poznatkov o chovateľských, legislatívnych a zooveterinárnych zásadách v oblasti chovu hrabavej a vodnej hydiny. Študenti si prostredníctvom tohto kurzu osvoja postup pri hodnotení exteriérových a úžitkových vlastností hydiny pri uznávaní chovov a na výstavách. Bude schopný hodnotiť kvalitu chovu a liahnutia hydiny v drobnochovateľských podmienkach.