Kurz je určený predovšetkým pre študentov FBP študijného programu Potraviny a technológie v gastronómii, ktorí absolvujú predmet Mikrobiológia v gastronómii.

Kurz je určený predovšetkým pre študentov FAPZ a FZKI absolvujúcich predmet Základy mikrobiológie.

Kurz je určený predovšetkým pre študentov FBP absolvujúcich predmet Mikrobiálna genetika. Kurz je tvorený s podporou grantového projektu KEGA č. 014SPU-4/2017

Kurz je určený predovšetkým pre študentov FBP a FAPZ absolvujúcich predmet Mikrobiológia. Kurz je tvorený s podporou grantového projektu KEGA č. 014SPU-4/2017.