Kurz senzorickej analýzy potravín definuje požiadavky pre hodnotenie produktov pomocou ľudských zmyslov. V potrebnej miere definuje externé a interné faktory využitia ľudských zmyslov v hodnotení organoleptickej kvality.  Kurz vysvetľuje jednotlivé metodické prístupy ku kontrole a analýze kvality potravín a nezabúda ani na vyhodnotenie a interpretáciu výstupov pomocou štatistických metód - senzometrie.