Klimaticka zmena, produkcia a kvalita rastlín je disciplínou, ktorá zhromažďuje poznatky o všeobecných aspektoch regulačných mechanizmoch rastlín a účinkoch klimatických zmien na vlastnosti rastlín. Ponúka taktiež najnovšie poznatky o tom, ako meniace sa prostredie môže ovplyvniž potravinovú bezečnosť, prostredníctvom štrukturálnych a funkčných zmien rastlín.