Cieľ predmetu je naučiť základom techniky pre zber, úpravu, konzervovanie a skladovanie krmovín, úpravu jadrových krmív, výrobu kŕmnych zmesí, dopravu a manipuláciu s materiálmi, dopravu kvapalín, zásobovanie fariem vodou, napájanie a ohrev vody, distribúciu krmív, kŕmenie, dojenie, ošetrovanie a skladovanie mlieka, podstielanie, odstraňovanie hnoja a základným poznatkom o ustajňovacích systémov a automatizácii riadenia chovu hospodárskych zvierat.

Cieľ predmetu je naučiť základom techniky a technológií pre zber, úpravu, konzervovanie a skladovanie krmovín, úpravu jadrových krmív, výrobu kŕmnych zmesí, dopravu a manipuláciu s materiálmi, dopravu kvapalín, zásobovanie fariem vodou, napájanie a ohrev vody, distribúciu krmív, kŕmenie, dojenie, ošetrovanie a skladovanie mlieka, podstielanie, odstraňovanie hnoja a základným poznatkom o ustajňovacích systémov a automatizácii riadenia chovu hospodárskych zvierat. Predmet je určený pre študentov bakalárskeho stupňa denného štúdia.

Cieľ predmetu je naučiť základom techniky a technológií pre zber, úpravu, konzervovanie a skladovanie krmovín, úpravu jadrových krmív, výrobu kŕmnych zmesí, dopravu a manipuláciu s materiálmi, dopravu kvapalín, zásobovanie fariem vodou, napájanie a ohrev vody, distribúciu krmív, kŕmenie, dojenie, ošetrovanie a skladovanie mlieka, podstielanie, odstraňovanie hnoja a základným poznatkom o ustajňovacích systémov a automatizácii riadenia chovu hospodárskych zvierat. Predmet je určený pre študentov bakalárskeho stupňa externého štúdia.