Topic outline

 • Ako si chrániť naše údaje? 

  Hacker

  Obr. č. 1 Ako si chrániť naše údaje? 

  Zdroj: http://www.info.sk/sprava/10589/ako-chranit-svoje-sukromie-pred-hackermi/

  Cieľ kurzu:

  Cieľom elektronického vzdelávacieho kurzu počítačovej bezpečnosti určeného pre používateľov - "laikov" zariadení IKT (PC, notebookov, mobilov a pod.) je oboznámiť ich s potenciálnymi nástrahami a hrozbami informačných systémov, ktoré ich môžu pri práci na PC stretnúť, tak aby boli na tieto hrozby pripravení, naučiť ich správnym návykom a postupom, upozorniť ich na nesprávne a zakázané činnosti.

  čo ako používatelia môžu,

  čo ako užívatelia musia

  čo ako užívatelia naopak nesmú

   

  Zároveň si účastníci kurzu budú mať možnosť získané vedomosti overiť formou krátkeho testu na záver kurzu . 

   

   

   

 • 1. Ukradli mi môj notebook, mobil. O čo som vlastne prišiel?

  Prednáška zameraná na hrozbu „krádež hardvéru (PC,notebook,mobil,USB...)" 

  Obsah prednášky: 

  • Popis úspešného útoku (hrozby), praktický príklad

  • Dôvody útočníka

  • Princíp útoku

  • Kontrolná otázka ako sa brániť? (účastník kurzu vyberie správnu odpoveď - možnosť správnej ochrany)

  • Rekapitulácia správnych obranných postupov, správnych riešení, prevencia

   

 • 2. Nechal som zapnutý počítač. Čo mi mohol niekto zobrať?

  Prednáška zameraná na hrozbu „Neoprávnené získanie údajov pri ich fyzickom skopírovaní t.j. priamo na počítači“./ Cielená krádež dát z PC/mobilu/USB/Nedovolené skopírovanie dát...." 

  Obsah prednášky: 

  • Popis úspešného útoku (hrozby), praktický príklad

  • Dôvody útočníka

  • Princíp útoku

  • Kontrolná otázka ako sa brániť? (účastník kurzu vyberie správnu odpoveď - možnosť správnej ochrany)

  • Rekapitulácia správnych obranných postupov, správnych riešení, prevencia

 • 3. Rozbil sa mi počítač. O čo nenahraditeľného a cenného som prišiel?

  Prednáška zameraná na hrozbu „Porucha PC alebo niektorej časti PC"

  Obsah prednášky: 

  • Popis hrozby, praktický príklad

  • Princíp hrozby

  • Kontrolná otázka ako sa brániť? (účastník kurzu vyberie správnu odpoveď - možnosť správnej ochrany)

  • Rekapitulácia správnych obranných postupov, správnych riešení, prevencia

 • 4. Ponúknem svoju bankovú kartu s napísaným PIN kódom neznámemu? Tak potom prečo poskytujem svoje údaje v počítači neznámemu?

  Prednáška zameraná na hrozbu „kradnutie identity“ najmä metóda phishingu"

  Obsah prednášky: 

  • Popis úspešného útoku (hrozby), praktický príklad

  • Dôvody útočníka

  • Princíp útoku

  • Kontrolná otázka ako sa brániť? (účastník kurzu vyberie správnu odpoveď - možnosť správnej ochrany)

  • Rekapitulácia správnych obranných postupov, správnych riešení, prevencia

 • 5. Prečo si musím doma stále aktualizovať počítač?

  Prednáška zameraná na hrozbu „Hacking" 

  Obsah prednášky: 

  • Popis úspešného útoku (hrozby), praktický príklad

  • Dôvody útočníka

  • Princíp útoku

  • Kontrolná otázka ako sa brániť? (účastník kurzu vyberie správnu odpoveď - možnosť správnej ochrany)

  • Rekapitulácia správnych obranných postupov, správnych riešení, prevencia

 • 6. Prečo sa nemám prihlasovať do banky na počítači v internetovej kaviarni?

  Prednáška zameraná na hrozbu „Keyloggers" 

  Obsah prednášky: 

  • Popis úspešného útoku (hrozby), praktický príklad

  • Dôvody útočníka

  • Princíp útoku

  • Kontrolná otázka ako sa brániť? (účastník kurzu vyberie správnu odpoveď - možnosť správnej ochrany)

  • Rekapitulácia správnych obranných postupov, správnych riešení, prevencia

 • 7. Prišiel som o všetky svoje údaje na počítači, niečo mi ich zablokovalo a pýta to odo ešte aj peniaze. Čo sa stalo ?

  Prednáška zameraná na hrozbu „Malware" 

  Obsah prednášky: 

  • Popis úspešného útoku (hrozby), praktický príklad

  • Dôvody útočníka

  • Princíp útoku

  • Kontrolná otázka ako sa brániť? (účastník kurzu vyberie správnu odpoveď - možnosť správnej ochrany)

  • Rekapitulácia správnych obranných postupov, správnych riešení, prevencia

 • 8. Nedá sa otvoriť (načítať) webová stránka? Týka sa nás to nejako?

  Prednáška zameraná na hrozbu „DoS útok“ alebo inak „Odopretie služby“

  Obsah prednášky: 

  • Popis úspešného útoku (hrozby), praktický príklad

  • Dôvody útočníka

  • Princíp útoku

  • Kontrolná otázka ako sa brániť? (účastník kurzu vyberie správnu odpoveď - možnosť správnej ochrany)

  • Rekapitulácia správnych obranných postupov, správnych riešení, prevencia

 • 9. Ľudia sú dôverčivý a povedia aj to čo nevedia...

  Prednáška zameraná na hrozbu „Sociálne inžinierstvo" 

  Obsah prednášky: 

  • Popis úspešného útoku (hrozby), praktický príklad

  • Dôvody útočníka

  • Princíp útoku

  • Kontrolná otázka ako sa brániť? (účastník kurzu vyberie správnu odpoveď - možnosť správnej ochrany)

  • Rekapitulácia správnych obranných postupov, správnych riešení, prevencia

 • 10. A bude ešte horšie. Pravdepodobná budúcnosť

  Prednáška zameraná na budúce možné hrozby a možné apokalyptické scenáre v oblasti informačnej bezpečnosti 

  Obsah prednášky: 

  • Možné budúce útoky (hrozby)

  • Zdá sa Vám táto budúcnosť nepravdepodobná? 

   

 • Záverečný test

 • Dotazník spokojnosti