E-learningový vzdelávací portál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Log in using your account on:

Is this your first time here?

Vitajte na portáli MOODLE.UNIAG.SK!

Pre vstup do systému použite tie isté prihlasovacie údaje, aké používate pri vstupe do IS SPU v Nitre!

Niektoré z kurzov umožňujú vstup pre hostí, kedy nie je potrebné mať vytvorený prístup do MOODLE. Avšak v tomto prípade zostanú mnohé aktivity kurzu pre hosťa neprístupné.

Zoznam kategórií kurzov sa nachádza v ľavom postrannom bloku. Kliknutím na kategóriu sa dostanete na zoznam kurzov, ktoré daná kategória obsahuje.

Po prihlásení sa:

  1. Kurzy su zoradené do kategórií podľa fakúlt SPU. Nájdite kurz, v ktorom chcete študovať a po kliknutí na jeho názov potvrďte svoj zápis do kurzu. Od tohto momentu sa stávate študentom vo zvolenom kurze.
  2. Do niekorých kurzov sa nemôžete zapísať, ak nepoznáte prihlasovací kľúč. Ak Vás systém požiada o "prihlasovací kľúč pre zápis do kurzu" - použite ten, ktorý Vám dal Váš učiteľ. To Vás "zapíše" do kurzu.
  3. Na hlavnú stránku MOODLE, kde je zoznam všetkých kurzov, sa z každého miesta v MOODLE, kde sa ocitnete, dostanete kliknutim na DOMOVv rýchlej navigačnej lište v ľavom hornom rohu aplikácie.