Kurz vznikol ako podporná aktivita k riadnej forme výučby. Študent nadobudne počas štúdia nové princípy pestovania, pozberovej úpravy a uplatnenia kvetín  v praxi.

Váš učiteľ: Ing. Milan Knoll, PhD.