Vitajte na portáli moodle.uniag.sk!

       LMS MOODLE verzia 3.7.2.
  LMS MOODLE na SPU v Nitre beží vo verzii 3.7.2. V prípade otázok prosíme  kontaktovať Ing. Ľubicu Šemelákovú na Lubica.Semelakova@uniag.sk alebo Ing. Lubos Hatar na Lubos.Hatar@uniag.sk. 

Kurzy v LMS MOODLE.
V ľavom postrannom  bloku je Moodle rozdelený do hlavných kategórií, ktoré predstavujú fakulty. Každá fakulta má svojho administrátora, ktorý zabezpečuje pre svoju fakultu tvorbu kurzov pre používateľov. O kurz je potrebné požiadať svojho správcu mailom.
Účty v LMS MOODLE.
Účet do Moodle sa používateľovi vytvorí prvým prihlásením pomocou prihlasovacích údajov ako do informačného systému SPU (platí to ako pre učiteľov v kurzoch, tak aj pre všetkých študentov). 
ŠTUDENTI POZOR!! Login nepoužívajte v číselnej podobe napr. 1234, ale v znakovej, tj. xpriezvisko.
Prihlasovanie do kurzov.
UPOZORNENIE pre učiteľov!!! Nezabudnite svoje kurzy ošetriť prihlasovacím kľúčom do kurzu a oznámiť ho študentom, ktorí budú v kurze študovať! Takto zabezpečíte, že sa do Vášho kurzu študenti zapíšu automaticky. Na vstup do návodu ako nastaviť prihlasovací kľúč, použite prístup hosťa.


Víťazi súťaže o najlepší kurz SPU! Víťazi súťaže o najlepší kurz SPU! Víťazi súťaže o najlepší kurz SPU! 

    Moodle aktuálne