Školenie k modulu Implementácia e-vzdelávania do výučby.

Kurz na odskusanie prostriedkov MOODLE pocas krizoveho obdobia Covid-19