Cieľom kurzu je oboznámiť s typmi poškodenia stromov pri stavebnej činnosti a možnosťami ich aktívnej ochrany. Tento vzdelávací kurz vznikol v rámci projektu KEGA 012SPU-4/2013 „Program celoživotného vzdelávania arboristov na Slovensku”