Kurz pojednáva o uplatnení domácich bylín v prírodno-krajinárskych úpravách. Technológia zakladania bylinných podrastov. Sortiment bylín vhodných na vysádzanie do porastov a okrajov porastov. Ekologické typy kvitnúcich lúk a sortiment domácich lúčnych rastlín. Spôsoby zakladania a ošetrovania kvitnúcich lúk. Uplatnenie vodných a barinných bylín. Riešenie problematických miest v urbanizovanej krajine bylinnou vegetáciou (tieň budov, špeciálne pôdne podmienky a pod.)