Kurz je zameraný na identifikáciu parametrov používaných pri hodnotení a oceňovaní drevín. Účastník kurzu získa prehľad o postupe pri inventarizácii drevín, podmienkach výberu metódy hodnotenia, kvalifikovanom postupe pri snímaní konkrétnych dát a výpočte spoločenskej hodnoty drevín.