Rez stromov je nevyhnutnou súčasťou výchovy, údržby, aj špecializovaného ošetrenia stromov v urbanizovanom prostredí. Tento kurz oboznamuje s princípmi, technikami, metódami a postupmi rezu sromov rezu stromov v rubanizovanom prostredí s cieľom eliminovať poškodené, odumreté a rizikové konáre resp. zmierniť riziko vzniku nestabilných štruktúr v korunách stromov.