Štruktúra a vlastnosti materiálov. Základy deformačného a lomového správania sa nateriálov. Kovové sústavy a ich fázové premeny. Základné technológie tepelného spracovania kovov a zliatin. Zliatiny železa s uhlíkom (ocele a liatiny) a ich označovanie podľa STN a EU noriem. Neželezné kovové materiály, polyméry, keramika, kompozity, spekané materiály. Základy hodnotenia štruktúry a vlastností kovov a zliatin. Základy merania, meradlá. Lícovanie, základné pojmy. Hodnotenie povrchu, drsnosť povrchu. Technológie trieskového a beztrieskového spracovania materiálov - princípy, druhy, náradie, použitie. Odlievanie - princípy, druhy, použitie. Tvárnenie - princípy, druhy, použitie. Zváranie - princípy, druhy, použitie. Povrchové úpravy kovov - princípy, druhy, použitie.