Základná charakteristika polymérnych materiálov. Druhy polymérnych materiálov (chemické zloženie, štruktúra). Vlastnosti polymérnych materiálov a ich skúšanie. Technológie výroby polymérnych materiálov. Technológie spracovania polymérnych materiálov. Aplikácie polymérnych materiálov v technickej praxi. Základná charakteristika kompozitných materiálov. Druhy kompozitných materiálov (chemické zloženie, štruktúra). Vlastnosti kompozitných materiálov a ich skúšanie. Technológie výroby kompozitných materiálov. Technológie spracovania kompozitných materiálov. Aplikácie kompozitných materiálov v technickej praxi.