Informácie o lesnom ekosystéme, zákonitostiach vo vývoji lesa a základných princípoch fungovania lesného hospodárstva na Slovensku.