Moodle aktuálne

Dištančná výučba na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu

Dištančná výučba na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu

autor Ľubica Šemeláková -
Počet odpovedí: 0

V súvislosti s prerušením prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu budú na tomto mieste sústredené námety na podporu Dištančného vzdelávania.

V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla  webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. 
Na stránke nájdete praktické odporúčania pre vedenie škôl a učiteľov pri riešení situácie počas prerušeného vyučovania, priebežne aktualizované záväzné usmernenia od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a priamo riadených organizácií, prehľad podporných nástrojov pre študentov a učiteľov vysokých škôl pre online výučbu, prehľad elektronických zdrojov dostupných online, aj FAQ.

Ďalšie námety pre dištančné vzdelávanie - materiál spracovaný v CIT FEM