Dištančné vzdelávanie kladie zvýšené nároky na kvalitu a zrozumiteľnosť študijného materiálu a jeho dostupnosť pre študenta.

Z veľkej ponuky vhodných nástrojov pre dištančné vzdelávanie sme vybrali nasledovné:

- kurz vytvorený v LMS Moodle (prihlasovacie údaje ako do UIS) – možnosť používať fórum na komunikáciu, možnosť vloženia informácií prostredníctvom stránok, knihy s kapitolami a podkapitolami, autotesty, testy, odovzdávanie úloh s načasovaním, dotazníky, ...),
- zasielanie študijných materiálov pravidelne e-mailom, 
- sústredenie študijných materiálov a inštrukcií do niektorého zo známych úložísk súborov: 
  - Fakultné úložiská: LMS Moodle (moodle.uniag.sk): Domov -> Kurzy -> Fakulta ekonomiky a manažmentu -> Úložisko súborov pre katedry FEM (Návod na použitie je dostupný po kliknutí na uvedený odkaz)
  OneDrive    
  Google disk    
- OneNote    
- online prednášky v dohodnutom čase s použitím: 
  Skype
  Teams
- offline prednášky (vytvorenie prednášky napr. za pomoci aplikácie OBS Studio) - integrácia prednášky do kurzu v Moodle, na FB, youtube, na OneDrive, Google disk, ...,
- vlastný youtube kanál s prezentáciami,
- využitie video prezentácií uznávaných odborníkov z danej oblasti, zaslanie odkazov na prezentácie e-mailom,
- ...
   
OBS Studio umožňuje pripraviť záznam komplexnej prednášky, a to:
- nahrať do video formátu pracovnú plochu a kompletnú aktivitu na pracovnej ploche spolu so zvukom počítača (výučba pomocou určitého softvéru, určitej aplikácie alebo prednáška za pomoci prezentácie vytvorenej v PowerPointe),
- nahrať zvuk z mikrofónu – sprievodné slovo vyučujúceho,
- nahrať obraz z webkamery.

 

Ďalšie návody a materiály k dištančnému vzdelávaniu môžete nájsť tu:
 -  Microsoft: Vzdelávajte kdekoľvek a kedykoľvek - Konzultácie k dištančnému vzdelávaniu- Workshop firmy Microsoft - Teams
 
a iné

- Nahrávanie obrazovky
- Nahrávanie procesov na obrazovke za pomoci programu Camtasia:  - Trial verzia programu Camtasia

- LMS Moodle:
  - Integrácia e-vzdelávania do výučbového procesu: ARRAY(0x5668608)
Šemeláková, Ľubica - Palková, Zuzana - Tóthová, Darina - Bellérová, Beáta - Poláčik, Tomáš: Integrácia e-vzdelávania do výučbového procesu: ARRAY(0x5668608).vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 101 s. ISBN 978-80-552-0849-7 (dostupné v SlPK).
  - karty-rychle-napovedy-moodle.zip
  - Návod na používanie MOODLE
  - K tvorbe e-kurzov: Metodika prípravy učebných materiálov
  - Testy v Moodle
- Vysoká škola manažmentu (VŠM/CityU programs) má dlhoročné skúsenosti s online ponukou vysokoškolského štúdia, pripravila krátky návod na rýchly prechod na online štúdium pre tie školy, ktoré o tom uvažujú, avšak nemajú s dištančnou metódou štúdia žiadne alebo len limitované skúsenosti.
- Zaujímavú možnosť pre dištančné vzdelávanie skúšobne spúšťa aj talentway.net.


Niekoľko dobre myslených rád pre začiatočníkov v používaní aplikácií Office 365:

- prihlasujte sa vždy prihlasovacími údajmi (menom a heslom), ako do UIS (is.uniag.sk); ak sa prihlásite prostredníctvom webu nie priamo cez doménu uniag.sk (napr. do vyhľadávača napíšete office 365 login), je potrebné zadať svoj login do UIS spolu s doménou uniag.sk (login@uniag.sk),
- nezabudnite, že adresáre a súbory v úložisku OneDrive môžete zdieľať so svojimi kolegami, študentami,
- prednášku si môžete nahrať pre ďalšie použitie, resp. umiestnenie odkazu na prednášku na iné miesto,
- vo OneDrive si môžete vytvoriť adresár, do ktorého Vám môžu vkladať súbory aj študenti.

Last modified: Wednesday, 1 April 2020, 2:26 PM