Vzor - šablóna pre nový kurz

Vzor - šablóna pre nový kurz

Kliknite na odkaz http://moodle.uniag.sk/course/view.php?id=101 pre otvorenie URL.