Prehľad témy

  • Ako používať Moodle
    obrazokje vzorový kurz, ktorý by mal používateľom fakultného e-learningového systému pomôcť zvládnuť orientáciu v prostredí Moodle. Predovšetkým je určený tvorcom učebných materiálov jednotlivých kurzov dištančného vzdelávania. V jednotlivých tématických celkoch nájdete podrobný popis všetkých výukových modulov s podrobným návodom a uvedením názorných príkladov. Kurz je prístupný aj ďalším používateľom systému, ktorí v ňom tiež nájdu pomôcku na ľahké zvládnutie práce s jednotlivými modulmi.

    "Nepomôžeš ľuďom, ak pre nich budeš robiť veci, ktoré by si mali robiť sami."
    (Abrahám Lincoln)