•      Vitajte na portáli moodle.uniag.sk!

         LMS MOODLE verzia 4.2+.
                    
  LMS MOODLE na SPU v Nitre beží vo verzii 4.2+. V prípade otázok prosíme kontaktovať Ing. Erika Janšta, PhD. (Erik.Jansto@uniag.sk)
  Technická podpora: Ing. Luboš Határ (Lubos.Hatar@uniag.sk). 


  Kurzy v LMS MOODLE.
  V ľavom postrannom  bloku je Moodle rozdelený do hlavných kategórií, ktoré predstavujú fakulty, podkategóriami sú katedry a v rámci nich samotné kurzy. Učitelia môžu o kurz je požiadať mailom na Erik.Jansto@uniag.sk alebo prípadne priamo v LMS MOODLE. V oboch prípadoch nezabudnite uviesť názov kurzu a aj pracovisko, pod ktoré má byť kurz zaradený. Ak ste ešte neboli ani raz prihlásený do LMS MOODLE, predtým, než odošlete svoju žiadosť o kurz, musíte sa do LMS MOODLE prihlásiť, aby sa vám v databáze MOODLE vytvoril účet.
  Účty v LMS MOODLE.
  Účet do Moodle sa používateľovi synchronizuje v pravidelných intervaloch 2x za deň.
  Prihlasovanie do kurzov.
  UPOZORNENIE pre učiteľov!!! Nezabudnite svoje kurzy ošetriť povolením samoprihlasovania sa do kurzu. Kurz môžete ošetriť aj prihlasovacím heslom a oznámiť ho študentom, ktorí budú v kurze študovať. Takto zabezpečíte, že sa do Vášho kurzu študenti zapíšu automaticky a ak bude kurz ošetrený heslom, tak sa prihlásia iba tí študenti, ktorým heslo oznámite. Na vstup do návodu ako nastaviť prihlasovací kľúč, použite prístup hosťa.
  Námety pre Dištančné vzdelávanie v súvislosti s aktuálnou situáciou vo výučbe v časti MOODLE aktuálne -
  nižšie na tejto stránke!

Moodle aktuálne

Dištančná výučba na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu

by Ľubica Šemeláková -

V súvislosti s prerušením prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu budú na tomto mieste sústredené námety na podporu Dištančného vzdelávania.

V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla  webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. 
Na stránke nájdete praktické odporúčania pre vedenie škôl a učiteľov pri riešení situácie počas prerušeného vyučovania, priebežne aktualizované záväzné usmernenia od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a priamo riadených organizácií, prehľad podporných nástrojov pre študentov a učiteľov vysokých škôl pre online výučbu, prehľad elektronických zdrojov dostupných online, aj FAQ.

Ďalšie námety pre dištančné vzdelávanie - materiál spracovaný v CIT FEM


Pomôcky pre tvorcu kurzu

by Ľubica Šemeláková -

Ikonky

Návod na používanie MOODLE v pdf (verzia 3)

Návod na používanie MOODLE online ( verzia 3)

Návod na používanie MOODLE ( verzia 2)

K tvorbe e-kurzov: Metodika prípravy učebných materiálov

Občianske združenie RokIT pripravilo v spolupráci so serverom Linux v škole súbor kariet, ktoré vám pomôžu k lepšej orientácii v novom Moodle. Karty sú určené najmä pre učiteľov a tvorcov kurzov.

Stiahnite si: karty-rychle-napovedy-moodle.zip