Kurz je určený pre študentov predmetov:

  • Logistika
  • Distirbučné systémy a logistika
  • Logistics