Online kurzy na podporu používateľov MOODLE.

Ak požiadate o vytvorenie nového kurzu, bude Vám vygenerovaný zo šablóny - to znamená, že v ňom nájdete prednastavenú štruktúru celého kurzu aj s doporučeniami, čo a kde má kurz obsahovať.
Tento kurz je pomôckou pre začínajúcich tvorcov učebných materiálov v MOODLE.

Autor: Ing. Ľubica Šemeláková

Návod na prácu so skupinami v kurze MOODLE.