Ak požiadate o vytvorenie nového kurzu, bude Vám vygenerovaný zo šablóny - to znamená, že v ňom nájdete prednastavenú štruktúru celého kurzu aj s doporučeniami, čo a kde má kurz obsahovať.