Cieľom predmetu Podnikovo-hospodárska štatistika je sprostredkovať zovšeobecňujúce kvantitatívne charakteristiky hospodárskych a aj sociálnych procesov, ktoré s nimi úzko súvisia. Tieto procesy analyzuje (graficky a numericky) za určité obdobie (resp. k určitému okamihu) a na určitom území (vačšinou vymedzené skúmanými štatistickými jednotkami).