VYHLÁSENIE SÚŤAŽE O NAJLEPŠÍ ELEKTRONICKÝ KURZ NA SPU V NITRE
Podmienky súťaže
- Elektronický kurz do súťaže môže prihlásiť každý zamestnanec SPU v Nitre – autor elektronického kurzu. Autor môže do súťaže prihlásiť maximálne 3 kurzy.
- Elektronický kurz sa musí týkať vzdelávacích aktivít pre študentov alebo zamestnancov.
- E-kurz musí byť vytvorený v prostredí LMS Moodle SPU v Nitre.
- Prihlasovateľ súhlasí s tým, že po dobu hodnotenia kurzov bude jeho kurz anonymizovaný.
- Prihlasovateľ súhlasí s tým, že vystúpi na záverečnom seminári k vyhodnoteniu súťaže, napíše článok o vytvorenom kurze v predpísanej šablóne a súhlasí s jeho zverejnením v zborníku príspevkov zo seminára v tlačenej i elektronickej forme.
- Súťažiaci sa musí zaregistrovať v stanovenom termíne (od 15. 7. do 5. 9. 2016).


späť

Last modified: Monday, 25 July 2016, 2:57 PM