V návode nájdete popis ako pomocou programu PDF Creator previesť dokumenty MS Wordu, internetových stránkok, dokumentov v PostScripte apod. do formátu PDF.