Krátky návod pre učiteľa v kurze na povolenie metódy Samoprihlasovanie študentov do kurzu.

 1. časť kurzu Integrácia e-vzdelávania do výučby.

Ak požiadate o vytvorenie nového kurzu, bude Vám vygenerovaný zo šablóny - to znamená, že v ňom nájdete prednastavenú štruktúru celého kurzu aj s doporučeniami, čo a kde má kurz obsahovať.