Kurz je určený pre študentov FBP a FAPZ SPU v Nitre, ale môže byť vhodnou učebnou pomôckou aj pre študentov biologického a potravinárskeho zamerania iných univerzít na Slovensku. Kurz sa tvorí s podpodrou grantu KEGA 021SPU-4/2015.

Kurz je určený pre študentov a doktorandov FBP, FAPZ, FZKI SPU v Nitre, ktorí majú vo svojich študijných programoch predmet molekulárna biológia, molekulárna genetika, genetické inžinierstvo, biotechnológie či biochemické technológie. Kurz sa tvorí s podpodrou grantu KEGA 034SPU-4/2012.