Kurz je tvorený s podporou vzdelávacieho projektu KEGA 013SPU-4/2020 s názvom "Implementácia výsledkov výskumu z environmentálnej a aplikovanej mikrobiológie do vyučovacieho procesu a tvorby nových študijných materiálov na II. a III. stupni vysokoškolského štúdia".

Kurz je určený predovšetkým pre študentov FBP absolvujúcich predmet Mikrobiálna genetika. Kurz je tvorený s podporou grantového projektu KEGA č. 014SPU-4/2017

Kurz je určený predovšetkým pre študentov FBP a FAPZ absolvujúcich predmet Mikrobiológia. Kurz je tvorený s podporou grantového projektu KEGA č. 014SPU-4/2017.

Kurz je tvorený s podporou vzdelávacieho projektu KEGA 022SPU-4/2021 s názvom "Príprava didaktických prostriedkov pre vzdelávanie kombinujúce klasickú formu s e-learningom pre predmet Mikrobiológia v gastronómii".

Kurz je určený predovšetkým pre študentov FAPZ a FZKI absolvujúcich predmet Základy mikrobiológie.