Topic outline

 • General

  Študijné zdroje a moduly aktivít

 • Topic 1

  Študijné materiály vkladané priamo v systéme MOODLE

 • Topic 2

  Moduly aktivít

  Moduly aktivít v LMS Moodle predstavujú veľmi rozsiahlu tému. Systém obsahuje mnoho modulov aktivit, ktoré sú dodávané ako štandardná súčasť inštalácie MOODLE a mnohé moduly je možné doinštalovať naviac. Napriek tomu, že majú tvorcovia e-kurzov k dispozícii veľké množstvo funkcií, ktorými môžu podporovať individuálne štúdium, málokto využíva všetky ponúknuté možnosti. Preto sa zmienime iba o niekoľkých z nich, ktoré sú v MOODLE FEM tvorcami kurzov používané najčastejšie. Popis ďalších modulov nájde záujemca v ďalších online materiáloch na stránkach MOODLE FEM.
  Moduly aktivít je možné vybrať, ak je zapnutý režim upravovania, z roletkového menu Pridať aktivitu v každom bloku kurzu.


  Anketa
  Anketa je aktivita, ktorá umožňuje získať odpovede od účastníkov kurzu na zadanú otázku. Ide o typickú anketu, kedy je možné vybrať si jednu odpoveď na jednu otázku z viacerých možných. Výsledky ankety môžu byť tajné alebo verejné.

  POUŽITIE: Anketu je vhodné použiť napríklad pri prihlasovaní sa študentov na rôzne termíny (odovzdanie zadaní, opravný termín na zápočet ...), po nadefinovaní jednotlivých dátumov. Parameter Limit bude určovať maximálny počet prihlásených študentov na daný termín.