Kurz tvoria online učebné pomôcky, určené na zlepšenie návykov a zvýšenie samostatnosti používateľov PC pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami a na zvýšenie bezpečnosti použivateľa PC
Cieľom kurzu je poskytnúť základné teoretické znalosti a praktické zručnosti vo využití programovacích techník pri tvorbe interaktívnych web stránok. Študenti sa v kurze naučia základy tvorby interaktívnych web stránok s použitím HTML a CSS ako aj základy programovania v programovacích jazykoch JavaScript a PHP.