Online návod na používanie Moodle.

V návode nájdete popis ako pomocou programu PDF Creator previesť dokumenty MS Wordu, internetových stránkok, dokumentov v PostScripte apod. do formátu PDF.
Oznamujeme zamestnancom FEM, ktorí mali na svojich PC nainštalovaný antivírový program NOD32, že novú verziu si môžu stiahnuť zo stránky http://cms.uniag.sk/Members/skrovina_p/antivir-inst.bat/view .

Pred spustením inštalačného súboru odinštalujte na svojom PC antivírový program, ktorý ste doteraz používali (aj NOD32) a zreštartujte počítač!

Viac nájtete v návode.
Help desk - programová podpora z oblasti IKT poskytujúca objasnenie problému, návod na riešenie a organizačné doporučenie pre zložitejšie problémy.
Používateľmi systému sú pracovníci a študenti, ktorých ich problém obmedzuje v práci.

Príjemnú prácu Vám praje kolektív pracovníkov CIT FEM SPU v Nitre.
Kurz tvoria online učebné pomôcky, určené na zlepšenie návykov a zvýšenie samostatnosti používateľov PC pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami a na zvýšenie bezpečnosti použivateľa PC
Cieľom kurzu je poskytnúť základné teoretické znalosti a praktické zručnosti vo využití programovacích techník pri tvorbe interaktívnych web stránok. Študenti sa v kurze naučia základy tvorby interaktívnych web stránok s použitím HTML a CSS ako aj základy programovania v programovacích jazykoch JavaScript a PHP.