Cieľom povinného predmetu je poskytnúť vedomosti o dôvodoch a možných rozsahoch internacionalizácie a úspešného pôsobenia v medzinárodnom prostredí.