Tento kurz ponúka tvorcovi študijných zdrojov šablónu na ich vytvorenie podľa metodologických pokynov na tvorbu eLearningových materiálov.

Autor: Ing. Ľubica Šemeláková