Predmet Informatika je základným predmetom z oblasti IKT, ktorý nadväzuje na vedomosti študentov zo stredných škôl. Obsah predmetu je zameraný na logické základy práce personálnych počítačov, číselné sústavy, hardvér, softvér a prácu v operačnom systéme a základy práce s kancelárskycmi aplikáciami na spracovanie textov a tabuliek.