Kniha

Základné informácie o module Kniha.

Ako vytvoriť knihu

Modul Kniha ponúka prehľadnú a jednoduchú prezentáciu výučbových materiálov. Kniha členená do kapitol s dvoma úrovňami, jednotlivé stránky je možné editovať v zabudovanom HTML editore, alebo použiť vopred pripravené materiály v HTML.