Textová stránka je typ zdroja, do ktorého môže používateľ vkladať len čistý text (bez formátovania, ďalej bez obrázkov, odkazov alebo iných špeciálnych znakov). Je to vhodný typ zdroja pre ten typ študijného materiálu, ktorý je určený len na oboznámenie sa s obsahom textu, nie na vkladanie interaktívnych prvkov do nich.
Last modified: Wednesday, 7 September 2011, 9:38 AM