Topic outline

 • General

  Názov predmetu
  (kód predmetu
  )

  Veľa úspechov pri štúdiu!
  Kurz, ktorý Vám bol vygenerovaný, je vytvorený tak, aby tvorcovi čo najviac uľahčil prácu. Podľa predlohy dopĺňajte potrebný text a na určené miesta vkladajte učebné zdroje a aktivity. Časti, ktoré sa Vám nehodia, vymažte. Zdroje, ktoré sú v šablóne použité , sú cvičné, nahraďte ich svojimi konkrétnymi materiálmi. Ako 1. krok si otvorte v ľavom bočnom menu kurzu v bloku Administratíva voľbu Nastavenia a skontrolujte, prípadne opravte nastavenia Vášho kurzu. Nezabudnite si zapnut režim editovania. Celý tento text vymažte.

  Anotácia predmetu:


  Ciele predmetu:

  Gestor predmetu:
  Lektori:

 • Topic 1

  TÉMA PREDNÁŠKY: ...
  TÉMA CVIČENÍ: ...

  Cieľ témy:
  Oboznámiť študenta s .................. . 
  V tejto téme si študent osvojí nasledovné tématické okruhy:  Čas potrebný na naštudovanie prednášky:
  ... minút

         Kľúčové slová k téme:
         slovo1, slovo2, slovo3, slovo4