Topic outline

 • Alternatívne formáty kurzu

  Táto pomôcka je určená pre tvorcov kurzov, ktorí majú výhrady k zobrazeniu kurzu, ktorý je rozdelený do väčšieho počtu sekcií (pri tématickom alebo týždňovom nastavení kurzu). V takom prípade musí použivateľ zakaždým keď otvorí kurz alebo po návrate na titulnú stránku kurzu, rolovať obrazovku zakaždým, ked sa chce dostať k sekcii, ktorá je na konci kurzu (napr. kapitola č. 8 a pod.). Ak sú sekcie naplnené väčším počtom obsahu, je toto rolovanie nepríjemné a pôsobí rušivo.

  RIEŠENIE
  Oproti riešeniam v nižších verziách MOODLE (napríklad presunutie aktuálnej sekcie vždy na prvé miesto, skrytie všetkých ostatných sekcií okrem aktuálnej ...) ponúka MOODLE od verzie 2.3 elegantnejšie riešenie.

  POSTUP

  V nastaveniach kurzu v postrannom bloku Nastavenia na ľavej strane obrazovky sa nachádza možnosť tieto nastavenia upraviť - obr. 1.
  Po kliknutí na riadok Upraviť nastavenia sa otvorí formulár so základnými nastaveniami kurzu. V jeho strednej časti sa nachádza riadok (s bohužial doteraz nepreloženým textom) Course layout (Zobrazenie kurzu) - obr. 2.
  Po kliknutí na šípočku sú používateľovi ponúknuté dve možnosti:

  Zobraziť všetky sekcie (témy) na stránku (Show all sections on one page)  - zachová pôvodné zobrazenie všetkých sekcií pod sebou,
  Zobraziť jednu sekciu (tému) na stránku (Show one section per page) - ponúka stránkované zobrazenie kurzu.


  obr. 1 a obr. 2

  Pri nastaveni Jedna sekcia na stránku sa do zvolenej sekcie používateľ dostane kliknutím na jej názov - na obr.3 je to sekcia Prednášky. Študijný materiál sa potom zobrazí samostatne v strednej časti obrazovky a do predchádzajúcej sekcie (Cvičenia) alebo nasledujúcej sekcie (Výsledky) sa potom používateľ dostane a kliknutie ich názov v záhlaví zobrazenia. V spodnej časti nájde možnosť vrátiť sa na hlavnú stránku kurzu - Return to main course page.

  obr. 3