Topic outline

  • Pomôcky pre tvorcu kurzu

    Na tomto mieste nájde tvorca kurzu pomôcky pre obohatenie svojho kurzu. Aby sa vám zobrazili ikonky v adresári, prihláste sa do kurzu Pomôcky pre tvorcu kurzu ako študent. Potom kliknite na adresár Ikonky.

    Prihlás ma do tohto kurzu